top of page

Regulamin sprzedaży i korzystania
z Voucherów Sielski Spokój

Regulamin sprzedaży i korzystania z Voucherów Sielski Spokój

&1. Zasady ogólne

1. Voucher zostaje wystawiony i przesłany drogą elektroniczną lub przekazany bezpośrednio nabywcy tylko po uprzednim uregulowaniu kwoty całkowitej.

Przy dodatkowej opłacie 25 PLN voucher zostanie wysłany w eleganckiej, papierowej formie kurierem na wskazany adres.

2. Voucher uprawnia do skorzystania z oferty określonej na podstawie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

a. Voucher Kwotowy – określa wartość możliwą do wykorzystania na usługę noclegową w obiekcie Sielski Spokój w Worytach w określonym terminie

b. Voucher SPA –  do wykorzystania na określoną usługę SPA  w obiekcie Sielski Spokój w Worytach w określonym terminie

3. Numer identyfikacyjny znajduje się u góry Vouchera, jako pierwszy wers. Każdy Voucher posiada swój unikalny numer. Nie ma możliwości zmiany numeru, jest on podstawą do określenia ważności oraz warunków korzystania z Vouchera.

4. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane.

5. Nabywcą jest każda osoba pełnoletnia lub osoba prawna dysponująca Voucherem i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownikiem jest uprawniona osoba do korzystania z Vouchera na obowiązujących go zasadach określonych według nr identyfikacyjnego.

7. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

8. Voucher może być realizowany wyłącznie w obiekcie Sielski Spokój w Worytach.

9. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

10. Nabywca/ Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

11. Obiekt Sielski Spokój zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Vouchera. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sielski Spokój, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

 

&2. Ważność Vouchera

12. Voucher jest ważny od daty otrzymania.

13. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty otrzymania, w przypadku, gdy nie ma nim informacji o terminie ważności lub innych odstępstwach.

14. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.

15. Obiekt Sielski Spokój nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

&3. Zasady korzystania

16. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.

17. Vouchery nie łączą się ze sobą.

18. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością vouchera a ostateczną kwotą rozliczenia gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.

19. Obiekt Sielski Spokój ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:

• Upłynął termin ważności Vouchera.

• Uszkodzenie Vouchera uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

• Nie dokonano wcześniejszej rezerwacji pobytu, w przypadku Voucherów kwotowych.

• Obłożenie w Obiekcie Sielski Spokój jest wysokie lub jest brak wolnych domków.

• Nastąpiło złamanie któregokolwiek z podpunktów 1-19.

20. Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy w treści, zasadach i numerze identyfikacyjnym na Voucherze należy zgłosić na wskazany przez Sielski Spokój adres email sielskispokoj@gmail.com w przeciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania Vouchera przez Nabywcę.

bottom of page